kontakt (pošlji eMail)
Voda - html stran 1
..[DOMOV]..   ..[DISKUS]..   ..[VODA]..   ..[AKVARIJ]..   ..[HRANA]..   ..[DRST]..   ..[BOLEZNI]..   ..[GALERIJE]..
Voda
Voda
Testiranje
pH vode in kisanje
Mehanje
Nitriti

Anketa
Koliko let se že ukvarjate z diskusi?predhodne ankete
Novice
Želite prejemati novice DISKUS RoManijE po emailu?
 
Šola kitare
Studio REMIX
 
TESTIRANJE PARAMETROV VODE

Stanje vode v našem akvariju lahko testiramo s testi:• Prisotnost amonija in amonijaka s testom NH4/NH3 test Nh4777

Amonijak (NH3) in Amonijev ion (NH4+), odvisno od Ph vrednosti vode sta ponavadi prisotna v vodi, če vodo močno onesnažimo s preveliko količino hrane ponujene ribam. Hrana ostaja na dnu akvarija in začne se razkroj. Tudi produkt ribjih iztrebkov bo v začetni fazi Amonijak in Amonij. Še
posebej pa lahko pride do porasta Amonijaka in Amonija, v začetnem stadiju delovanja akvarija, ko le ta še ni dovolj "zagnan" ali "cikliran". Do velikega porasta omenjenih dušikovih spojin pride, če na
filtrirnem mediju še ni naseljenih dovolj nitrifikacijskih bakterij Nitrosomonas, ki s pomočjo prisotnosti kisika O2 pretvorijo Amonijev ion ali Amonijak v Nitrit No2.

• Prisotnost nitritov s testom No2 test No2559

Nitriti se pojavijo v akvarijski vodi kot sekundarni produkt odvečne hrane in ribjih iztrebkov. Bakterije
Nitrosomonas pretvorijo Amonijak in Amonijev ion v Nitrite, ki pa so še vedno zelo strupeni in njihova
vrednost nikakor ne sme preseči 0,1 mg/l. Ker pa se po preteku približno 30 dni na filtrirnem
materialu naseli še druga vrsta bakterij imenovana Nitrobacter, le te pretvorijo s pomočjo kisika tudi
Nitrit in sicer v dušikovo spojino imenovano Nitrat No3, ki je precej manj strupen za ribe, vendar
še vedno toliko, da ga moramo odstraniti iz vode.

• Prisotnost nitratov s testom No3 test No3469

Nitrati nastanejo v tretji ali zaključni fazi nitrifikacije in so za ribe manj, vendar še vedno toliko
strupeni, da ne smejo prekoračiti meje 50 mg/l, za diskuse pa do 20 mg/l akvarijske vode. Ker z
običajnimi biološkimi filtri Nitrata ne moremo odstraniti iz akvarijske vode, je edina rešitev delna
menjava vode (vsaj 1/3 tedensko), delno pa tudi z posaditvijo hitro rastočih rastlin, ki črpajo Nitrat
iz vode kot hranilo. Takšne rastline so Cabomba, Limnophilla sesilliflora, ceratophylum demersum in podobne.

• Kislost ali bazičnost s testom Ph test PH545

Ph vrednost nam pokaže ali voda reagira kot kislina ali baza. Z vrednostjo Ph je izražena koncentracija vodikovih ionov od 1-14. Voda z vrednostjo Ph 7 je nevtralna. Pod Ph 7 je kisla in nad Ph 7 je bazična.Še posebej pri drsti diskusov je pomembno, da je voda kisla. V kisli vodi se zelo slabo razvijajo plesni in tudi nekatere bakterije, kar lahko s pridom izkoristimo.

Skupno trdoto s testom Gh test GH723

Skupno trdoto tvorita Karbonatna in Nekarbonatna trdota, kar pomeni, da je to vsota koncentracije kalcijevega in magnezijevega bikarbonata ter kalcijevih in magnezijevih soli.

• Karbonatno trdoto s testom Kh test KH26

Karbonatna trdota predstavlja koncentracijo kalcijevega in magnezijevega bikarbonata.


Obiskovalec št. 1804059, od 18.03.2004, danes smo 18.7.2024, 17:13:16, vaš IP naslov: 44.200.194.255, ©2007 Roman Gril
Spletno gostovanje sloHOST | lektoriranje diplomskh nalog | spletna trgovina zoo in vrt ŽAKI